trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Viens, divi, trīs - interaktīvs mācību materiāls ir gatavs!


Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai skolotājs ar datorlietotāja priekšzināšanām izveidotu vienu interaktīvu mācību materiālu? Izrādās, ka tas var notikt arī kā bērnībā skaitītajā pantiņā:
Viena maza turku pupa
Ceļoja uz Angliju.
Anglija bij' aizslēgta,
Atslēga bij' nolauzta.
Viens, divi, trīs - 
Nu tu esi brīvs!
Un tas arī viss - noskaitot pantiņu, dabūsim mantiņu jeb būsim uztaisījuši uzdevumu! Neticami? Taču tā ir taisnība, par kuru varēja pārliecināties ikviens pedagogs, kurš 22. augustā piedalījās pedagogu tālākizglītības kursos un praktiski veidoja savus uzdevumus.Kopš 2012. gada 24. jūlija Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi trīs pedagogu tālākizglītības kursus, kurus Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde Skolu informācijas centrs organizē kopā ar sadarbības partneri SIA "Baltijas Biroju Tehnoloģijas", kas piedāvā Smart tāfeles un programmatūru, kā arī nodrošina lietotāju apmācību un tehnisko atbalstu (par visu piedāvājumu vairāk var uzzināt šeit). Šīsdienas kursi bija pirmie, un to tēma bija "Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity Toolkit SMART Notebook vidē veidotus interaktīvus mācību materiālus", kuros 6 stundu garumā ir iespējams gūt ne tikai teorētiskas zināšanas par Smart Notebook, bet arī praktiski iemācīties veidot materiālus.


Kursu sākumā Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska klātesošos pedagogus aicināja atsaukt atmiņā savus skolas gadus un salīdzināt skolēnus pirms gadiem divdesmit/trīsdesmit un mūsdienās, kā arī izvērtēt, vai ir vērojamas kādas prasmes, kas ir zudušas šo desmitgažu laikā. Kā vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē mūsdienu skolēnu ikdienu, pedagogi minēja nemitīgu informācijas gūzmu, kas "jāuzņem" skolēnam gan skolā, gan ārpus tās. Tas nozīmē, ka informācijpratība ir ļoti svarīga, lai skolēni spētu atlasīt būtisko no mazsvarīgā. Vērojama arī  nemitīga vēlēšanās gūt novērtējumu, būt centrā, saņemt atzinību. Tika minēts arī sadzīvisko iemaņu zudums elementārā līmenī (slota un istabas slaucīšana), gan pretēji vērojumi, proti, kulinārijas šovu ietekmē mūsdienu tīņi labprāt eksperimentē virtuvē. 


Diskusijas turpinājumā runājām par pieaugušo līdzatbildību skolēnu un tehnoloģiju mijiedarbībā. Nenoliedzams ir fakts, ka skolēni ļoti daudz laika pavada tehnoloģiju "varā", skatoties video, spēlējot datorspēles, izmantojot aplikācijas, sazinoties sociālajos tīklos. Vecākiem un pedagogiem būtu jāspēj paskaidrot skolēniem, kā atrast zelta vidusceļu starp tehnoloģiju mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu un vienkāršu "laika nosišanu", kad tiek uzņemta jauna informācija, kas pēc būtības ir lieka un netiek aktīvi izmantota. Skolotāji norādīja, ka tā ir viena no mūsdienu skolēnu problēmām - informāciju viņi spēj atrast ātri, taču nespēj izskaidrot teoriju un saskatīt likumsakarības. Viena no diskusijas atziņām - "kas par daudz, tas par skādi", tādējādi norādot, ka reizēm paši skolēni arī vēlas, lai stundu laikā tiek izmantoti "vecie" rīki tāfele un krīts, jo arī skolēni nogurst no nemitīgas interaktīvu materiālu izmantošanas. Skolotāji arī atzina, ka reizēm rodas sakaru traucējumi, tehnika "niķojas", ziemas laikā  kādu dienu nav elektrības, tāpēc vienmēr jābūt "plānam B" arī vislabāk saplānotajai stundai.


Klātesošie skolotāji, no kuriem lielākā daļa bija matemātikas pasniedzēji, atzina, ka paši regulāri izmanto interaktīvus mācību materiālus savās stundās, lai gan tas prasa papildus gatavošanos. Lielākoties skolotāji meklē jau gatavus materiālus gan interaktīvo tāfeļu ražotāju mājaslapās, gan dažādās šādu materiālu vietnēs. Tā kā bieži šie materiāli ir angļu valodā, tad tādējādi skolēni var apgūt ne tikai attiecīgā mācību priekšmeta vielu, bet arī uzlabot valodu zināšanas. 

Kursu turpinājumā "Baltijas Biroju Tehnoloģiju" pārstāve un sertificētā SMART pasniedzēja Oksana Jepifanova praktiski iepazīstināja skolotājus ar Smart Notebook 11 galeriju sadaļas Lesson Activity Toolkit iespējām interaktīvu mācību materiālu veidošanā. Skolotāji veidoja dažādus grupēšanas uzdevumus, anagrammas, savienošanas un ievietošanas uzdevumus. Lektore rādīja, kā izmantot tādas opcijas kā "Tiles" (jāuzmin, kas attrodas aiz noslēptiem laukumiem un pēc būtības ir tuvs puzlēm), demonstrēja, kā vienu uzdevuma veidu var pielāgot dažādos mācību priekšmetos, kā ievietot saites un citas funkcijas. Skolotāji paši uzreiz arī izmēģināja, kā gatavot katru no uzdevumu veidiem. Skolotājiem Oksana arī demonstrēja, cik ērti izmantojama ir ierakstīšanas funkcija, kā tā darbojas dažādos režīmos, kā ievietot internetā atrodamos resursus, iezīmēt un pārkopēt tekstus, saites, attēlus. Lūk, šeit ir tikai daži no iespējamajiem uzdevumu veidiem, kurus pedagogiem mācīja Oksana!
Kursu noslēgumā skolotāji atzina, ka sniegtā informācija ir bijusi noderīga un tagad ir tikai nepieciešams laiks, lai gūtās zināšanas nostiprinātu, praktiski pamēģinātu un realizētu savā ikdienas darbā. Skolotāji izteica vēlēšanos iepazīties ar interaktīvu mācību materiālu veidošanu vēl detalizētāk, lai izmantotu pēc iespējas vairāk no programmatūras piedāvātajām iespējām.


Mums ir liels gandarījums, ka piedāvātais kurss pedagogiem bija vērtīgs un saņēmām atzinīgus vārdus par tā saturu. Veiksmīga kursu norise nebūtu bijusi iespējama bez skolotāju atsaucības, vēlmes mācīties, aktīvās iesaistīšanās diskusijās un atvērtības jaunajam, tādēļ izsakām lielu paldies visiem klātesošajiem, kuri pirms jaunā mācību gada atrada iespēju gūt jaunas zināšanas un iejusties "skolēnu ādā"! Lai veiksmīgs un radošs mācību gads ar jauno zināšanu aktīvu pielietošanu!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru